Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Transparenţa decizională

  Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52 2003 in anul 2017 (184,9 KiB, 87 hits)

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă