Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Proiecte de hotărâri

2020

  Proiect de hotarare privind darea in administrare catre R.P.L. Ocolul Silvic Dealul Sibiului (940,8 KiB, 20 hits)

  Proiect de hotarare privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU (426,4 KiB, 16 hits)

  Proiect de hotarare privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Mosna (3,1 MiB, 19 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA (194,0 KiB, 20 hits)

  Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza comunei Mosna (405,7 KiB, 16 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,,REABILITARE GARAJE ’’ (365,3 KiB, 15 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,,AMENAJARE ARHIVA’’ (644,3 KiB, 16 hits)

  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trim. II si IV anul 2020 (370,0 KiB, 16 hits)

2019

  Proiect de buget pentru anul 2019 (1,8 MiB, 105 hits)

  Proiect hotarare privind repartizarea din excedentul anual al bugetului 2017 (259,3 KiB, 219 hits)

  Proiect de hotarare privind modificarea impozitului pe mijloacele de transport (815,5 KiB, 177 hits)

  Proiect de hotarare privind insusirea contului anual de executie a bugetului pe anul 2017 (267,0 KiB, 191 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii conturilor anuale de executie (193,5 KiB, 185 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 (4,5 MiB, 218 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor (793,4 KiB, 186 hits)

  Proiect de hotarare privind Plan de actiuni si lucrari (319,7 KiB, 223 hits)

  Proiect de hotarare privind mandatare primar (486,3 KiB, 240 hits)

  Proiect de hotarare privind consum conbustibil (121,5 KiB, 228 hits)

  Proiect de hotarare, privind insusirea Raportului cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Prim. Mosna (788,5 KiB, 235 hits)

  Proiect de hotarare, privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor materiale aflate in patrimoniul comunei Mosna (590,2 KiB, 250 hits)

  Anunt (49,1 KiB, 209 hits)