Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

IMPORTANT -Noul cont IBAN Cont Unic iulie 4, 2018

Incepand cu data de 01.07.2018, obligatiile fiscale datorate de catre contribuabili
se platesc in contul unic de disponibil 5503 „Sume incasate ptr bugetul de stat,
 bugetul asig sociale de stat si Fondului national unic de asig sociale de sanatate, 
in curs de distribuire”.

RO03TREZ5775503XXXXXXXXX

  Ordin 1612 (3,1 MiB, 117 hits)