Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Acces la informaţii de interes public

 

  Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544 2001 in anul 2017 (261,3 KiB, 196 hits)

  Raportul privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public pe anul 2017 (176,2 KiB, 208 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public