Uniunea EuropeanムGuvernul României Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

Transparenţa decizională

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 (5,4 MiB, 103 hits)

  Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG si RLU (72,7 KiB, 65 hits)

  Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52 2003 in anul 2017 (184,9 KiB, 175 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 (4,5 MiB, 83 hits)

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 (4,6 MiB, 91 hits)

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (151,2 KiB, 71 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2017 (4,7 MiB, 76 hits)

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă